Kako Casio poštuje ljudska prava

Tvrtka Casio posluje na globalnoj razini, ali te se poslovne aktivnosti mogu odvijati samo uz podršku raznih dionika. Također, tvrtka Casio razumije da bi, tijekom obavljanja svojih poslovnih aktivnosti mogla imati negativan utjecaj na ljudska prava dionika, uključujući različite skupine kao što su zaposlenici, kupci i radnici poslovnih partnera.

Neadekvatan odgovor na pitanja ljudskih prava može se razviti u ozbiljni rizik upravljanja kao što je značajan pad vrijednosti korporativnog brenda, bojkoti proizvoda i suspenzija poslovnih transakcija dobavljača. Stoga Casio prepoznaje poštivanje ljudskih prava kao važno pitanje održivosti dok nastavlja širiti svoje poslovanja na globalnoj razini i nastavit će pojačavati inicijative u ovom području na temelju međunarodnih normi koje se odnose na ljude i njihova prava.

Od prosinca 2010. Casio je potpisnik i sudjeluje u UN Global Compactu koji se sastoji od 10 načela koja se odnose na ljudska prava, rad, okoliš i borbu protiv korupcije za koje se zalažu Ujedinjeni narodi. Štoviše, tvrtka je od nedavno istaknula svoju predanost zabrani diskriminacije i zabrane rada djece.

Kako Casio poštuje ljudska prava

U lipnju 2013., kao dio općeg ponovnog razmatranja sadržaja kodeksa, Casio je revidirao svoj Kodeks Ponašanje, izričito navodeći obvezu podržavanja i poštivanja međunarodnih normi koje se odnose na ljudska prava, npr. kao što je Opća deklaracija o ljudskim pravima, te poštivati osnovna radnička prava.

Prepoznavanje važnosti osiguravanja učinkovitog funkcioniranja globalnog upravljanja povezanog s poštovanjem prema ljudima i prava u budućnosti, Casio je održao dijalog sa zaposlenicima grupe. Politikom je, između ostalog, navedena predanost grupe podržavanju i poštovanju međunarodnih kodeksa ponašanja za ljudska prava, uključujući Međunarodna povelja o ljudskim pravima, Opća deklaracija o ljudskim pravima i Međunarodni pakt za Ekonomska, socijalna i kulturna prava, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Deklaracija o temeljnim načelima i pravima na rad Međunarodne organizacije rada. Također se navodi predanost grupe provođenju inicijativa koje se temelje na poštivanju ljudskih prava o Vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima i kontinuirano ispunjavati dužna ljudska prava nakon što se uspostavi okvir za tu svrhu.

Od sada nadalje, Casio će temeljito komunicirati ovu politiku u cijeloj grupi i provoditi inicijative u skladu s njom.…